DENETİMDE KALİTE KONTROL 

DMF, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu (“EPDK”) tarafından "Türkiye Denetim Standartları"na uygun olarak, Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) uyarınca bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

 

DMF bağımsız denetim çalışmalarını SPK tarafımdan yayımlanan Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları ile KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği ile Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak yürütmektedir.

 

DMF, Russell Bedford InternatIonal ’in (“RBI”) üyesidir. Russell Bedford InternatIonal, IFAC tarafından ilan edilen ve dünyadaki en büyük 20 denetim ve muhasebe şirketlerini içeren “Forum of Fırms”in üyesidir. Forum of Firms, amacı dünya çapında finansal raporlama ve denetim uygulamalarının tutarlı ve yüksek kaliteli standartlarını teşvik etmek olan, uluslararası denetim ağları birliğidir. Forum of Firms'in tam üyesi olan RussellBedford International ve üyeleri, başlıklı kâğıdında ve tanıtım materyallerinde forum üyeliğini belirtme ve logoyu kullanma hakkına sahiptir.

 

 

Russell Bedford InternatIonal ’in üyesi olarak, DMF Uluslararası Denetim Standartlarına (“InternatıonalStandards on Auditing”, “ISA”) uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (“Internatıonal Financial ReportingStandards”, “IFRSs”) ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına (“US GAAP”) göre bağımsız denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

DMF, bağımsız denetim çalışmalarında, Uluslararası Denetim Standartları ile Denetim Kalite Kontrol Standartlarına ("AuditQuality Control Standards/AQC”) tam uygunluk sağladığından, ONAYLANMIŞ ULUSLARARASI DENETİM KURULUŞU (APPROVED TRANSNATIONAL AUDIT FIRM, (“ATAF”) olarak akredite edilmiş ve unvanıyla birlikte aşağıdaki logoyu bütün yazışmalarında ve raporlarında kullanma hakkı kazanmıştır.