KONKORDATO TALEBİNDE ÖNEMLİ DE....

30 Ocak 2019 Tarihli ve 30671 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan “ Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmeli....

Sermayenin Tamamlanması Amacıy....

2018 yılında yayımlanan Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’de (Kavramsal Çerçeve) yükümlülük, işletmenin geç....

KGK’ ya Bildirimi Yapılmayan S....

“Bilindiği üzere, Kurulumuzun “İlgili Mevzuatında Yer Alan Özel Hükümler Uyarınca Yaptırılan Bağımsız Denetimler ile İht....

KGK Tarafından Finansal Raporl....

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı’nın ayrıca finansal raporlar aracılığıyla sunulan bilgilerin gerçeğe....

KGK tarafından 2017 Yılı İncel....

Kamu Gözetimi Kurumu (“KGK” ) tarafından, bağımsız denetimde gerekli kalite ve güveni sağlamak amacıyla bağımsız denetim....