FİNANSAL TABLO DENETİMİ 

 

DMF Sistem olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu (“EPDK”) tarafından “Türkiye Denetim Standartları”na uygun olarak, Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) uyarınca bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilmiş bulunmaktayız.

 

Ayrıca Russell Bedford International’ın Türkiye Ankara temsilcisi olarak, Uluslararası Denetim Standartları'na (“International Standards on Auditing / ISA") uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“Internatıonal Financial ReportingStandards/IFRS”) ile ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'na (“US GAAP”) göre bağımsız denetim ve danışmanlık hizmeti de sunmaktayız.

 

Kuruluşumuz bünyesinde;

 

  • Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") kapsamında bağımsız denetim,
  • Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK")'na tabi şirketlerin bağımsız denetimi,
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na tabi şirketlerin bağımsız denetimi ve
  • Diğer güvence (assurance) denetim

 

hizmetleri sunulmaktadır.