YÖNETİM DANIŞMANLIĞI 

Özellikle yüksek hızda büyüme gösteren şirketlerin iç dinamikleri yeterli olmamakta ve verimliliği artırmak amacıyla şirket bütününde yeniden yapılandırmalar gerekmektedir.

Şirketlerin stratejik hedeflerinin belirlenerek bunlara en uygun yapının kurulması, verimliliği artırmanın en etkin yoludur.

Ayrıca, başta aile şirketleri olmak üzere, şirketlerin ve ailelerin yaşadığı gelişmeler ve değişimler, kurumsal yapıların varlıklarını gelecekte korumaları konusu da yeni riskler ve sorunlar barındırabilmektedir.

Kurumsallaştırma çalışmaları çerçevesinde, şirketlerin bu değişimlerden en az etkilenmesi ve aile yapılarındaki değişimlerden bağımsız olarak varlıklarını sürdürebilmesi içim başta aile anayasası ve ortaklık sözleşmeleri olmak üzere, gerekli bütün hazırlıkların yapılması çok önem taşımaktadır.

DMF, şirketlerin yeniden yapılandırılması, bütçe ve raporlama birimlerinin kurulması, iç kontrol sistemlerinin kurularak etkin hale getirilmesi, aile anayasası ve ortaklık sözleşmeleri v.b. konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.