TAM TASDİK HİZMETLERİ 

1995 yılında 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, kamu denetiminin özelleştirilmesi adına büyük bir adım atılmıştır. Burada amaç; vergi mükelleflerinin işlemlerini gerçekleştirirken ve nihai hale getirirken ortaya çıkması olası olan hata ve unutmaların, konularında uzman müşavirler aracılığıyla önlenmesidir. Sergilenen bu modern yaklaşım ile ceza odaklı sistemden uzaklaşılmaktadır. Ayrıca, bu sistem, Yeminle Mali Müşavirlere vergi mükellefleri ile birlikte müteselsil sorumluluk yüklemektedir.

 Tam tasdik; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tabloların ve bildirimlerin tasdikini ifade eder. Ayrıca Katma Değer Vergisi İadesi gibi özellikli konularda da Yeminli Mali Müşavirler tarafından hazırlanan Tam Tasdik Raporları zorunlu olarak ibraz edilmektedir.

 Mevzuata uygunluğun denetlendiği tam tasdik çalışmaları sırasında, vergi mükelleflerinin ortaya çıkması muhtemel vergisel riskleri en aza indirgenmekte ve vergi matrahının en doğru şekilde hesaplanması sağlanmaktadır.

 Ortaklarının tamamı Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü kökenli olan olanDMF, sektördeki tecrübemiz ve uzman ekibimizle kuruluşumuzdan bugüne kadar Yeminle Mali Müşavirlere Denetim ve Tasdik ve iade hizmetleri sunmaktadır.