DMF HAKKINDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş 2004 yılında Ankara'da kurulan DMF, yerli ve yabancı şirketlere denetim, vergi ve danışmanlık alanlarında profesyonel hizmetler sunan bir denetim ve danışmanlık şirketidir.

Şirketimizin merkezi Ankara'da bulunmakta olup, İstanbul, İzmir, Konya ve Mersin'de olmak üzere dört şubesi bulunmaktadır.

DMF, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu (“EPDK”) tarafından "Türkiye Denetim Standartları"na uygun olarak, Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) uyarınca bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

DMF, Russell Bedford InternatIonal’in (“RBI”) üyesidir. Russell Bedford InternatIonal, IFAC tarafından ilan edilen ve dünyadaki en büyük 20 denetim ve muhasebe şirketlerini içeren “Forum of Fırms”in üyesidir. Forum of Firms, amacı dünya çapında finansal raporlama ve denetim uygulamalarının tutarlı ve yüksek kaliteli standartlarını teşvik etmek olan, uluslararası denetim ağları birliğidir. Forum of Firms'in tam üyesi olan Russell Bedford International ve üyeleri, başlıklıkâğıdında ve tanıtım materyallerinde forum üyeliğini belirtme ve logoyu kullanma hakkına sahiptir.

 

 

Russell Bedford InternatIonal’in üyesi olarak, Uluslararası Denetim Standartlarına (“Internatıonal Standards on Auditing”, “ISA”) uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (“Internatıonal Financial Reporting Standards”, “IFRSs”) ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına (“US GAAP”) göre bağımsız denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

DMF, bağımsız denetim çalışmalarında, Uluslararası Denetim Standartları ile Denetim Kalite Kontrol Standartlarına ("AuditQuality Control Standards, AQC”) tam uygunluk sağladığından, ONAYLANMIŞ ULUSLARARASI DENETİM KURULUŞU (APPROVED TRANSNATIONAL AUDIT FIRM, (“ATAF”) olarak akredite edilmiş ve unvanıyla birlikte aşağıdaki logoyu bütün yazışmalarında ve raporlarında kullanma hakkı kazanmıştır.