KONKORDATO TALEBİNDE ÖNEMLİ DE....

30 Ocak 2019 Tarihli ve 30671 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan “ Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmeli....

SERMAYENİN TAMAMLANMASI AMACIY....

2018 yılında yayımlanan Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’de (Kavramsal Çerçeve) yükümlülük, işletmenin geç....

SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BA....

Özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, yabancı para cinsinden borçlanan şirketlerin kur farkı ned....