ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR 

Türkiye'de son yıllarda, özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına gösterilen talebin de artmasıyla, enerji sektöründe hızlı bir büyüme izlenmiştir. Enerji yatırımları için sağlanan teşvikler ve izlenilen özelleştirme programları sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların bu alandaki faaliyetlerini artırarak devam edeceği beklenmektedir.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren bu şirketler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") düzenlemelerine tabi olmakta ve işlemleri bu özel düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirmektedir.

DMF, sektörde tecrübeli ve uzman ekipleriyle,

 

  • Doğalgaz ve Petrol Arama, Üretim ve Dağıtım,
  • Elektrik Üretim ve Dağıtım,
  • Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Yatırımları

 alanlarındafaaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık, vergi denetimi ve bağımsız denetim hizmetleri sunmaktadır.