Russell Bedford İnternational

WELCOME TO DMF                                       


Founded in Ankara in 2004, DMF SYSTEM INTERNATIONAL INDEPENDENT AUDITING, CONSULTING & CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTING CO. (“DMF”) is an independent auditing, certified public accounting, and consulting firm providing professional services in these fields to domestic and foreign companies.


 

 


The company is headquartered in Ankara and has four branches in Istanbul, Izmir, Konya, and Mersin.


 

 


DMF is authorized to conduct independent audits by Capital Markets Board of Turkey (“CMB") and Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority ("KGK") in accordance with Turkish Auditing Standards (“BDS”), Turkish Accounting Standards ("TMS") and Turkish Financial Reporting Standards ("TFRS").

 

DMF SYSTEM ARTICLES SEE ALL

DMF SYSTEM | OUR NEWSLETTER SEE ALL

2018 IV. Geçici Vergi Dönemine....

14 Şubat 2018 tarihinde verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici V....

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi ....

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla vergi kesintisi kapsamına alınan internet ortamında verilen/aracılık edilen reklam hi....

ÖTV, KDV ve Muhtasar Beyanname....

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontrol....