Osman Fevzi ORAKÇAL
DENETÇİ

1975 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nde mezun olan Osman Fevzi Orakçal, kariyerine 1978 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı olarak başladı.

1984-1988 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda ateşe olarak Bakan Özel Danışmanlığı, 1989-1992 yıllarında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı, 1992-1993 yıllarında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri'nde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Orakçal, İngiltere'de mali ve ekonomik  araştırmalarda bulunmuş olup, çeşitli gazete ve dergilerde makalesi yayınlanmıştır.

Yeminli Mali Müşavir olan Osman Fevzi Orakçal, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. DMF Sistem Uluslararası Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ortağı olan Orakçal, Sorumlu Denetçi unvanı ile denetim, danışmanlık ve yeminli mali müşavirlik faaliyetini sürdürmekte olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kazım YILMAZ
DENETÇİ

1984 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Kazım Yılmaz, kariyerine 1985 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak başlamıştır.

Hesap Uzmanlığı sırasında ABD’de “Vergi Cezaları ve Vergi Yargısı” ve “Peşin Vergi Uygulaması” konulu çalışma ve araştırmalarda bulunmuştur. Hesap Uzmanı olarak görev yaptığı sürede çok sayıda vergi incelemesi yapan Kazım Yılmaz’ın mesleki konularda yayınlanmış çok sayıda kitabı bulunmaktadır. Aynı zamanda günlük yayınlanan gazete ve dergilerde çok sayıda mesleki makalesi yayımlanmıştır.

Yeminli Mali Müşavir olan Kazım Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. DMF Sistem Uluslararası Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ortağı olan Yılmaz, Sorumlu Denetçi unvanı ile denetim, danışmanlık ve yeminli mali müşavirlik faaliyetini sürdürmekte ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Garip AYAZ
DENETÇİ

1990 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Garip Ayaz kariyerine 1991 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak başlamıştır.

Hesap Uzmanlığı sırasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde University of lllinois'te “Muhasebe ve Denetim Master Programı"nı tamamlamış ve mesleki sınavlarda yeterlilik göstererek “Certified Public Accountant (CPA)” unvanı almaya hak kazanmıştır. ABD, Illinois CPA Society (Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Birliği) üyesidir.

Hesap Uzmanı olarak görev yaptığı sürede çok sayıda vergi incelemesi yapan Ayaz’ın mesleki konularda yayımlanmış çok sayıda kitabı da bulunmaktadır.

Yeminli Mali Müşavir olan Kazım Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. DMF Sistem Uluslararası Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ortağı olan Ayaz, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Nejat ELALDI
DENETÇİ

1986 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Nejat Elaldı, kariyerine 1987 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak başlamıştır.

Hesap Uzmanlığı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesi'nde (University of Illinois at Urbana-Champaign) Finans Yüksek Lisans Eğitimini (Master of Science in Finance) tamamlamıştır.

Hesap Uzmanı olarak görev yaptığı sürede çok sayıda büyük ölçekli vergi incelemesi yapan Nejat Elaldı’nın çeşitli gazete ve dergilerde mesleki konularda yayınlanmış makaleleri ve incelemeleri bulunmaktadır.

Nejat ElaIdı, Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde, çeşitli dönemlerde “Finansal Muhasebe” dersleri vermiştir.

Kamuda yönetici olarak görev yapan Elaldı, özel sektöre ait şirketlerde Mali Grup Başkanlığı ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Yeminli Mali Müşavir olan Nejat Elaldı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. DMF Sistem Uluslararası Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ortağı olan Eladı, Denetçi unvanı ile denetim, danışmanlık ve yeminli mali müşavirlik faaliyetini sürdürmekte olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Zöhre KAYA
MUHASEBE VE FİNANS MÜDÜRÜ

Zöhre Kaya, kariyerine 2004 yılında DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin muhasebe ve finans bölümünde başlamıştır.

2007 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra DMF’nin Muhasebe ve Finans Müdürlüğü görevini üstlenmiş olup halen bu pozisyonda çalışmaktadır.

Muhasebe sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi,outsourcing,vergi uygulamaları, insan kaynakları, finansal yönetim, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda uzman olan Zöhre Kaya iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Bekir KILINÇKAYA
DENETÇİ

2000 yılında Selçuk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Bekir Kılınçkaya kariyerine 2006 yılında DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’de başlamıştır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Kılınçkaya, Sermaye Piyasası Kurulu ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi’ne sahiptir. DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’de Sorumlu Denetçi unvanı ile denetim, danışmanlık ve mali müşavirlik faaliyetlerini sürdürmekte olan Kılınçkaya, İngilizce bilmektedir.

Uzmanlaştığı konuların başında denetim, vergi uygulamaları, KDV iadesi, şirket birleşme ve bölünmeleri, uluslararası vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı bulunmaktadır.

Şevki ÜNAL
DENETÇİ

1995 yılında Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Ünal kariyerine 1992 yılında Stajyer SMMM olarak başlamıştır.

Özel şirketlerde yönetici ve çeşitli denetim firmaların kadrolarında denetçi olarak görev alan Ünal, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını haizdir. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi’ne sahip olan Ünal, 2009 yılından bu yana DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’de Denetçi unvanı ile denetim ve mali müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.

Uzmanlaştığı alanların başında denetim, şirket yeniden yapılandırmaları, vergisel incelemeler, KDV iadesi, due diligence, transfer fiyatlandırması, birleşme, bölünme ve devir ve vergi uyuşmazlıkları gelmekte olan Ünal, İngilizce bilmektedir.

Temel TERZİ
DENETÇİ

2007 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimini Bölümü’nden mezun olan Temel Terzi kariyerine 2007 yılında DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bünyesinde başlamıştır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Terzi, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi’ne sahiptir. Terzi Denetçi unvanı ile DMF İstanbul Ofisi’nde denetim, danışmanlık ve mali müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.

Uzmanlaştığı konuların başında denetim, vergisel çalışmaları, transfer fiyatlandırması, birleşme, bölünme ve şirket hisselerinin satışı konularında uzmanlaşmış olup İngilizce bilmektedir.

Rahşan DOĞAN
Denetçi

2001 yılında Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Rahşan Füsun Doğan kariyerine özel bir şirkette muhasebe uzmanı olarak başlamış ve çeşitli denetim firmalarında denetçi olarak görev almıştır.

Uzmanlaştığı konuların başında, denetim, vergisel incelemeler ve vergi uygulamaları, şirket birleşmeleri ve bölünmeleri, uluslararası vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı bulunmaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Doğan, Sermaye Piyasası Kurulu ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi’ne sahiptir. 2016 yılından itibaren DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’de Denetçi unvanı ile denetim, danışmanlık ve mali müşavirlik faaliyetlerini sürdürmekte olup, İngilizce bilmektedir.

Ömer YOLOĞLU
DENETÇİ

1998 yılında İnönü Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Yoloğlu, 1999 yılında kariyerine Denetçi olarak başlamıştır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını haizdir. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi’ne sahip olan 2017 yılından bu yana DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’de Denetçi unvanı ile denetim ve mali müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.

Uzmanlaştığı alanların başında vergi denetimi, vergisel incelemeler, tam tasdik, vergi uyuşmazlıkları ve sosyal güvenlik mevzuatı gelmekte olup İngilizce bilmektedir.

 

Anıl AKIN
DENETÇİ

2012 yılında Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finansal Yönetimi’nden mezun olan Anıl Akın kariyerine 2012 yılında stajyer SMMM olarak başlamış ve çeşitli denetim şirketlerinde denetçi kadrolarında görev almıştır.

Anıl Akın, 2015 yılında Başkent Üniversitesi, Muhasebe ve Finansal Yönetim üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Akın, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu denetçi belgesine sahiptir. Akın, DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’de Denetim Direktörü unvanı ile denetim, danışmanlık ve mali müşavirlik faaliyetlerini sürdürmekte olup İngilizce bilmektedir.