2018 IV. Geçici Vergi Dönemine....

14 Şubat 2018 tarihinde verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici V....

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi ....

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla vergi kesintisi kapsamına alınan internet ortamında verilen/aracılık edilen reklam hi....

ÖTV, KDV ve Muhtasar Beyanname....

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontrol....

31.12.2018 TARİHİ İTİBARİYLE Y....

02/02/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 505) ile; 213 sa....

Şubat Ayı Vergi Takvimi ....

2019 Yılı Şubat Ayı Vergi Takvimi...

Hasılat Esaslı Vergilendirme U....

7 Şubat 2019 Tarihli ve 30679 Sayılı Resmi Gazete yürürlüğe giren “ Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektö....

Tütün İçeren Bazı Mallara İliş....

5 Ocak 2019 Tarihli ve 30646 Sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ....